Kontakt

Postadress

Box 1165
164 26 KISTA

Leverans- och besöksadress

Skalholtsgatan 4
164 40 KISTA

Kundservice, kontor

08 587 730 00

Fax

08 587 730 30

E-post

order@hallde.com
info@hallde.com

Öppettider

Kontor

Måndag – Torsdag
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
Fredag
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Godsmottagning

Måndag – Torsdag
7.00 – 15.30
Fredag
7.00 – 14.00

Bank

Nordea
Bankgiro: 726-1134
Postgiro: 192936-3

Organisationsnr

556040-7222