Elektroniczne narzędzia modelujące (BIM) w gastronomii

Big Data, Internet przedmiotów, Przemysł 4.0 – możemy to nazwać dowolnie, lecz to właśnie BIM będzie kluczowym czynnikiem w branży wyposażenia gastronomii i pewnie w każdej innej branży przemysłu.

Redukcja kosztów projektowania, budowy i zarządzania obiektami jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie oszczędności rzędu 20% w samej fazie budowy, dlatego UE zleciła wykorzystanie BIM w projektach zamówień publicznych. Jest to część dyrektywy o zamówieniach publicznych, w Wielkiej Brytanii krajowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2016 roku, procesy wdrożenia rozpoczęły także inne kraje Europy.

Czym jest BIM?
BIM jest procesem, który umożliwia efektywną wymianę danych i obrazów. Oznacza to, że wszystkie zaangażowane w projekt lub powiązane z projektem czy budową osoby mogą współdzielić pliki, rysunki i dane drogą elektroniczną, na ekranie, bez konieczności powielania osobnych plików do zamieszczenia komentarzy i wykonania procesów zatwierdzenia. BIM oszczędza czas, zwiększa dokładność i pozwala uniknąć zbieżności na miejscu.

Więc co to oznacza dla ciebie?
Jeżeli jesteś producentem lub dystrybutorem, mogłeś spotkać się z zapytaniami o modele BIM i dane.

Dane lub szablon parametrów produktu to arkusz, w którym ujęto w zasadzie takie same dane techniczne, jak w już posiadanych przez ciebie specyfikacjach technicznych produktów. Chodzi przede wszystkim o podstawowe informacje o produkcie: jego wielkość, pojemność, przyłącza wody i energii, waga i wszelkie posiadane atesty. Szablon oznacza, że wszystkie produktyw zestawieniu wyświetlają te same informacje w tych samych jednostkach i w tej samej komórce arkuszu. Umożliwia to proste rozpoznanie w ogólnym natłoku informacji. Uzyskane informacje mogą być wykorzystane do identyfikacji niezbędnych urządzeń i zostaną zastosowane do wytworzenia dwuwymiarowych planów, jak również obrazów 3D.

Towarzyszący takiemu PDT model jest przedstawieniem produktu nie w postaci liniowej, jak model CAD, lecz wymodelowaną podglądową wizualizacją prawie fotograficznej jakości.

BIM umożliwia wymianę informacji w chmurze i dostęp do niej dla wszystkich zainteresowanych stron.

Pełne współdziałanie wszystkich partnerów projektu budowlanego pozwoli zaoszczędzić 20% całkowitych kosztów budowy. Inne oszczędności wypływają z wydajności operacyjnej, w założeniu w kuchni przemysłowej wszystko będzie zarządzane zdalnie w dowolnym zakresie. Specyfikacja, montaż, obsługa i wycofanie z eksploatacji/utylizacja.

W przyszłości, dzięki rozwojowi EFCEMBIM w postaci biblioteki ze swobodnym dostępem do zasobów do pobrania dla producentów i użytkowników, spodziewamy się powstania bardzo dynamicznego środowiska; przemysł wyposażenia dla gastronomii podąża za zmianami i otwiera nowe możliwości w branży. To pokazuje wartości płynące z wspólnego zaangażowania i współpracy z krajowymi stowarzyszeniami producentów wyposażenia dla gastronomii. Informacje EFCEMBIM do pobrania za darmo dla projektantów.

Z pomocą FCSI oraz producentów uzgodniliśmy parametry dla PDT – wystarczy wypełnić PDT korzystając z informacji posiadanej karty specyfikacji technicznej, i twój biznes wyrusza z BIM do specyfikacji w kluczowych projektach.

Zacznij podróż już dziś i odkryj nowe możliwości biznesowe!

Model
EFCEMBIM będzie biblioteką wszystkich zasobów BIM – również IFC czy własnościowych.

Industry Foundation Class (IFC) jest jedynym formatem modeli, który jest interoperacyjny z wszystkimi 163 systemami BIM. Użycie tego formatu umożliwia najszersze wykorzystanie informacji.

Własnościowe formaty modeli będą działały tylko z oprogramowaniem dedykowanym. Z uwagi na to producenci powinni opracować i utrzymywać modele dla każdego rodzaju oprogramowania, które wykorzystuje społeczność projektu. Jest to drogie i czasochłonne.

EFCEMBIM jest niekomercyjną biblioteką modeli i danych dla branży urządzeń gastronomicznych. Inicjatywa została opracowana przez EFCEM w celu ułatwienia określenia specyfikacji i opracowania projektu kuchni przy użyciu modeli BIM, które są dostosowane do zestandaryzowanego formatu struktury i poziomu szczegółowości. Inicjatywę zrealizowano przy wsparciu ośmiu czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, aby pomóc firmom w uzyskaniu dokładnie określonych produktów poprzez scentralizowaną platformę, opracowanych i posortowanych według uzgodnionego standardu i struktury.

Co dalej.
Spotkaj nadchodzące zmiany, które mogą dać twojej firmie i produktom określone wsparcie. Już teraz BIM jest podstawowym wymogiem i będzie nadal rozwijać się, aby stać się tak powszechnym jak CAD.

Dalsze informacje:
Keith Warren
Przewodniczący Komitetu Technicznego EFCEM
Keith.warren@cesa.org.uk
www.efcem.info