Polityka jakości

“Zobowiązujemy się do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek wolnych od wad i konkurencyjnych maszyn do przygotowywania żywności do użytku profesjonalnego, w tym maszyn do przygotowywania warzyw, krajalnic pionowych i blenderów, oraz do zapewnienia ich terminowej dostawy do naszych klientów.”

“Dzięki naszej zaawansowanej wiedzy będziemy nadal jedną z wiodących firm w tym obszarze, dostarczającą kompletny asortyment wyrobów za pośrednictwem sprzedawców detalicznych”

“Będziemy nieustannie doskonalić nasze produkty i usługi w celu zachowania zgodności z przepisami i spełnienia wymogów naszych klientów”

Polityka środowiskowa

HALLDE dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować swój własny wpływ na środowisko, a także wpływ swoich dostawców i klientów w zakresie, w jakim jest to uzasadnione ekologicznie, możliwe technicznie i uzasadnione finansowo.

Robimy to poprzez:

  • Stałe poszerzanie naszej wiedzy i zaangażowania w kwestie środowiskowe, które mają na nas wpływ, oraz wykorzystanie naszych produktów do ochrony środowiska
  • Opracowywanie, produkcję i sprzedaż przyjaznych dla środowiska urządzeń do przetwarzania żywności do trwałego użytku profesjonalnego
  • Rozpoznawanie, interpretowanie i spełnianie przepisów i wymogów środowiskowych mających wpływ na naszą działalność

Sortowanie naszych odpadów u źródła, wybór przyjaznych dla środowiska opcji transportu i materiałów opakowaniowych, oraz zapobieganie zanieczyszczeniom w jak największym stopniu.

Nasze środowisko ma być stale ulepszane poprzez ciągle aktualizowane cele środowiskowe i programy działań.

Za każdym razem, gdy przeprowadzane jest nowe badanie środowiskowe, należy ponownie rozważyć naszą politykę środowiskową.