Wyzwania dla branży F&B na rynkach Azji Południowo-Wschodniej

Rola doradcy polega na czymś więcej niż tylko na projektowaniu obiektu i określeniu odpowiedniego wyposażenia. Wykorzystujemy wiedzę w celu ukazania naszym klientom głębi możliwości i podstawowych czynności, które zapewniają efektywność i praktyczność procesów roboczych w kuchni. Jednak praca w sektorze spożywczym Azji Południowo-Wschodniej stawia specyficzne wyzwania. Po pierwsze, zróżnicowanie ekonomiczne i kulturowe wymaga od przedsiębiorców mocnych modeli biznesowych, które trafnie uderzają w wybrane segmenty rynku, zamiast podejmować wysiłek zadowolenia rynku jako całości. Po drugie, większość z tych krajów nadal się rozwija, dlatego koszty działania oraz zdolność nabywcza klientów również stanowią wyzwanie. Po trzecie, dostrzegamy migrację zagranicznych pracowników ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Tacy pracownicy mają niższe kwalifikacje i wymagają przeszkolenia. Ostatnim czynnikiem jest gorący i wilgotny klimat, który bez wątpienia ma wpływ na trwałość żywności. Z uwagi na to konsultanci odgrywają kluczową rolę w udzielaniu przedsiębiorcom pomocy w rozwoju biznesu i są w stanie dostarczyć kompletne rozwiązania, uwzględniające powyższe wyzwania.

Zrozumienie rynku azjatyckiego
Znajomość rynku jest kluczowym czynnikiem – sukces Twojego biznesu zależy od środowiska, koncepcji restauracji oraz solidnego modelu biznesowego, który jest w stanie utrzymać się i konkurować.

Azjatyccy klienci mogą być wymagający i mają wysokie wymagania, jeśli chodzi o posiłek w restauracji, ponieważ to wydaje się być raczej luksusem niż normą. Powszechnym zjawiskiem jest gotowanie w domu przez gospodynie domowe lub obsługę, dlatego jedzenie poza domem dla większości rodzin lub osób jest zjawiskiem weekendowym. Ponadto, mentalność kulturowa zakłada potrzebę uzyskania najlepszej oferty za wydaną kwotę – to obejmuje oczekiwanie doskonałej obsługi, terminowej dostawy żywności i rozsądnej ceny.

Solidny model biznesowy
Dobrze wyrażona tożsamość biznesu jest kluczowym czynnikiem na rynku azjatyckim. Jaki jest wybrany docelowy segment klientów? Klasa wyższa czy niższa? Czy ma być zachowana autentyczność kuchni, czy zostać zlokalizowana dla potrzeb masowego rynku? Są to pytania na które należy udzielić odpowiedzi, ponieważ określają one indywidualny charakter koncepcji i modelu biznesowego. Jako właściciel restauracji z kuchnią tajską, za priorytet obrałem zapewnienie jakości i autentyczności – dlatego mój model biznesowy nie zakłada zlokalizowania tajskiej kuchni w taki sposób, aby sprostać wymaganiom masowego odbiorcy, lecz edukację gustów moich klientów przez kontakt z autentycznymi potrawami. Zatrudniamy profesjonalnych kucharzy z Tajlandii, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Drugą stroną medalu jest to, że zatrudnienie kucharzy z innego kraju jest kosztowne i musimy szukać sposobów zredukowania kosztów. Doradca gastronomiczny rekomenduje maszyny, projektuje proces i układ produkcji, który zapewnia efektywne utrzymanie niskich kosztów bez utraty jakości.

Zatrudnianie pracowników zagranicznych
W Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie w Malezji i Singapurze, właściciele restauracji stykają się z trudnościami w zakresie siły roboczej ze względu na wysokie koszty działalności i zjawisko migracji wykwalifikowanych pracowników. To właśnie pracownicy z zagranicy wykazują więcej entuzjazmu dla pracy w tej branży niż lokalni wykształceni mieszkańcy. W celu rozwiązania tego problemu doradcy gastronomiczni tną koszty działalności poprzez wprowadzenie większej mechanizacji lub ściśle współpracują z właścicielami biznesów w celu wzmocnienia relacji z pracownikami poprzez budowę ich motywacji i zmniejszenie rotacji. Niektóre z wdrażanych rozwiązań obejmują współdzielenie wizji biznesu, rozpoznawanie i wynagradzanie wysiłków personelu oraz organizowanie szkoleń w celu podnoszenia ich umiejętności. Wielu pracowników zagranicznych pozostawia w domu rodziny, dlatego tęsknota za nimi jest powszechnym zjawiskiem. Z uwagi na to budowa dobrych relacji stanowi dla nich również wsparcie moralne i mentalne. To wszystko sprawia więcej satysfakcji pracownikom oraz zapewniaprzywiązanie do firmy, zatem w długiej perspektywie skutkuje lepszą jakością usług i potraw.

Zarządzanie zapasami i klimat
Nie lada wyzwaniem dla wypracowania zysków jest zarządzanie zapasami żywności – utrzymywanie odpowiedniej ilości produktów spożywczych, które tak łatwo się psują w wilgotnym i gorącym klimacie Południowo-Wschodniej Azji. Z uwagi na stały wzrost kosztu składników, zarządzanie zapasami jest integralnym elementem działalności restauracyjnej, ponieważ pomaga uniknąć niepotrzebnego marnotrawstwa i utrzymać marżę zysku.

Wnioski
Sukces w branży spożywczej jest uzależniony od doświadczenia doradcy i zdolności właścicieli biznesu do sprostania powyżej wymienionym zadaniom. Biznes musi być oparty na solidnym modelu, posiadać zdolności adaptacyjne i utrzymać cechy istotne dla jego kultury. Zrozumienie rynku i staranne rozważenie mentalności kulturowej, nawet klimatu, pomoże każdemu przedsiębiorcy odnieść sukces. Niemniej jednak, podstawą działalności nadal są zaangażowane osoby. Jeśli jesteśmy w stanie wypracować dobre i przyjazne środowisko pracy, które przyciąga wybitne talenty i stwarza dobrą atmosferę, zapewnimy podwyższoną jakość i ewentualną rozbudowę biznesu.

Brandon Kua, Foodservice Consultants Society International (FCSI)
Założyciel Citrus Consult Sdn Bhd, Malezja oraz wspólnik Innovative Project Solutions Pte Ltd, Singapur