Przystawka do ciąłego podawania

Można do niego w sposób ciągły wsypywać całymi wiadrami głównie okrągłe produkty. Wydajność jest bardzo wysoka, ponieważ urządzenie pracuje stale i dlatego jest bardzo efektywne w czasie. RG-400i z przystawką do ciągłego podawania można pomyślnie wykorzystać jako element ciągłej linii produkcyjnej.