Pneumatyczna przystawka dociskowa

Do przetwarzania wszystkich rodzajów produktów, dużych i małych rozmiarów. Sprężone powietrze powoduje automatyczne dociśnięcie produktu za jednym naciśnięciem przycisku. Pozwala to ograniczyć do minimum obciążenie osoby obsługującej urządzenie oraz czas obróbki większych ilości oraz dużych i twardych produktów. Podobnie jak w przypadku podajnika ręcznego, odsunięcie podajnika na bok powoduje natychmiastowe zatrzymanie narzędzia tnącego, a ponowne zamknięcie otworu cylindra natychmiast uruchamia je ponownie. Podajnik pneumatyczny posiada trzy prędkości, których wybór zależy od rodzaju przetwarzanego produktu.