HÄLLDE sätter standarden

Av Douglas K. Fryett

Det finns ett gammalt talesätt … ”Lärande föder kunskap. Kunskap föder förtroende. Förtroende föder försäljningen”. Jag tycker inga bättre ord kan sägas för att förstå sambandet mellan lärande och att uppnå resultat, särskilt försäljningsresultat som bygger på förtroende och tillit mellan kund och leverantör.

Inom storköksbranschen har ett professionellt utbildningsprogram tagits fram, Certified Food Service Professional (CFSP). Utbildningen har utvecklats specifikt för att öka grundkunskaperna för alla verksamma inom storköksbranschen – från leverantörskedjan (tillverkare, distributörer, kökskonsulter, serviceföretag, etc.) till slutanvändare/operatörer. Utbildningen täcker många ämnesområden inom branschen såsom design, val av utrustning, hygien och hållbarhet, för att bara nämna några. Programmet har utformats för att höja den övergripande kunskapen för alla verksamma inom denna ganska komplexa bransch. Från slutanvändarnas perspektiv, kan de känna sig trygga då de har att göra med personer som är CFSP-certifierade. CFSP-utbildningen ger hög kunskapsbas och bättre förståelse för frågor och problem som slutanvändarna dagligen ställs inför.

CFSP-programmet har sitt ursprung i USA, men på senare år har det spridits vidare runt om i världen. Till exempel anpassades det omfattande studiematerialet CFSP “Introduction to Food Service” till den brittiska marknaden och därefter modifierades den och översattes till den svenska marknaden med namnet ”Introduktion till Storköksbranschen”. Mycket arbete pågår även för att ta fram ett ”globalt” material och utbildningsprogram.

För att erhålla sin CFSP-certifiering måste man påvisa professionella kunskaper inom storkköksbranschen. Inför ett heldagsseminarium får man ett omfattande material att studera som sedan följs upp med en skriftlig tentamen. Tentamen omfattar alla olika områden inom den professionella storköksbranschen. Att bli godkänd och därmed erhålla sin CFSP-certifiering ger ett högt anseende inom storköksbranschen över hela världen.

Yrkesverksamma inom storköksbranschen har certifierats i fler än 30 länder världen över bland annat i USA, Mexico, Canada, Storbritannien, Sverige, Österrike, Singapore, Thailand och Australien. Antalet länder som erbjuder utbildningen ökar hela tiden.

HÄLLDE kan vara stolt över att ha flera anställda som certifierats under de senaste två åren och dessutom står fler på tur att gå utbildningen under hösten. Den kunskap som de anställda fått genom utbildningen har varit mycket värdefull både för sälj – och affärsutvecklingen. De certifierade har fått en bättre insikt i de ömsesidiga och inbördes relationerna mellan de olika aktörerna inom storköksbranschen.

Oavsett vilket yrke du har inom storköksbranschen rekommenderar jag dig verkligen att anmäla dig till CFSP-utbildningen. Din kunskap och ditt anseende kommer att öka vilket kommer att gynna dig i din yrkesroll, ge dig en ökad förståelse för dina kunder och därmed ge en positiv effekt på din affärsutveckling.

Om du vill ha mer information om CFSP, vänligen besök följande webbplatser: www.cfsp.org.uk eller www.cfsp.se. Anmälningsblankett till nästa kurstillfälle i Stockholm finns här.

Dough Fryett, grundare och ägare av Fryett Consulting Group, ett konsultföretag med fokus på den globala storköksbranschen. Företaget är specialiserat på strategisk planeringsutveckling, marknadsundersökningar, ledarskapsutveckling, och utveckling av distributionsstrategi. Doug är också en flitig talare vid branschevenemang och forum. Om du vill veta mer om Doug Fryett och hans företag, besök www.fryettcg.com