Standarder, certifieringar och direktiv

  • AB Hällde Maskiner är ISO 9001-certifierade.
  • Alla Hällde-maskiner distribuerade i EAEU (Eurasiska ekonomiska unionen) uppfyller kraven för EAC-märkning.
  • HÄLLDE är anslutna till FTI och uppfyller därmed producentansvaret för förpackningar.
  • Ladda ned FTI Anslutningsbevis 2016.
  • Alla Hällde-maskiner är NSF-listade.
  • Alla Hällde-maskiner distribueradei Korea är CB-godkända.

Ladda ned Försäkran om överensstämmelse

Medlem i BFS – Branschföreningen för Storköksleverantörer

bfsHÄLLDE är medlem i BFS – Branschföreningen för Storköksleverantörer.