Kvalitetspolicy

”Vi skall utveckla, tillverka och marknadsföra felfria och konkurrenskraftiga matberedningsmaskiner för professionellt bruk, såsom grönsaksskärare, snabbhackar och blenders samt leverera dem i rätt tid till våra kunder”

”Att genom ett högt kunnande vara ett av de ledande företagen inom detta område och tillhandahålla ett komplett produktsortiment som säljs till marknaden genom återförsäljare”

”Vi skall ständigt förbättra våra produkter och tjänster för att uppfylla författningskrav och våra kunders önskemål”

 

Miljöpolicy

HÄLLDE skall verka för att minimera egen, leverantörers och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Det gör vi genom att:

  • Ständigt öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra produkters användning i syfte att skydda miljön
  • Utveckla, tillverka och marknadsföra miljöanpassade matberedningsmaskiner för professionellt bruk med lång livslängd
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och miljökrav som berör vår verksamhet
  • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade transportalternativ och förpackningsmaterial samt förebygga föroreningar så långt det är möjligt

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Vår miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.