Asiatisk mat spår en ljus framtid

En viktig trend inom restaurangnäringen, speciellt inom ”fast food” eller ”quick service restaurants” är den snabba ökningen av antalet kedjor och restauranger som erbjuder asiatisk mat. Enligt en undersökning publicerad av Washington Post har försäljningen inom kategorin ”Asian fast food” ökat med nästan 500 % under de senaste 15 åren. Det kan jämföras med kategorin ”Burgers” som under samma tid har ökat med knappt 100 %.

Blog Global hot trend Asian food

En annan undersökning, baserad på data från Euromonitor, visar den årliga globala ökningen inom kategorin ”Limited service restaurants”. Asian är den kategori som har haft den största årliga ökningen, ca 10 %, under de senaste åren. Det kan jämföras med den traditionella snabbmatskategorin ”Burgers” som har en årlig tillväxt av ca 2 % under samma period.

Blog Asian Food growth trend

Vad beror då detta på? Den främsta förklaringen är att snabbmatskunderna generellt uppfattar att ”Asian food” är mer hälsosamt jämfört med traditionell snabbmat, främst hamburgare. Grönsaksinnehållet i maten är större jämfört med traditionell snabbmat vilket är en bidragande orsak till att den asiatiska snabbmaten uppfattas som hälsosam.

Hur ser då framtiden ut? Asiatisk mat, inte bara snabbmat, har framtiden för sig och kommer att ta ytterligare marknadsandelar. Globala aktörer som Panda Express eller Wagamama kommer att fortsätta sin internationella expansion. Vi kommer även att se nya kedjor etablera sig, ett bra exempel ChopChop Asian Express som är en skandinavisk kedja med asiatisk meny. Även de traditionella snabbmatskedjorna måste anpassa sig och vi kommer säkert att se menyer med större inslag av grönsaker för att kunna konkurrera med de asiatiska restaurangerna.

Jan Sigurdh, VD

Foto: Matthew Kenwrick via Visualhunt.com