Vad är Building Information Modelling (BIM) och hur kommer BIM att påverka vår industri?

Big Data, the Internet of Things, Industry 4.0 oavsett man nu väljer att kalla det för så kommer BIM att innebära en stor förändring för tillverkare av utrustning för storkök.

Snabbare design och konstruktion med besparingar på upp till 20 % är den huvudsakliga orsaken till att EU har bestämt att BIM är obligatorisk för offentlig upphandling. BIM är en del av ”Public Procurement Directive” och är sedan 2016-01-01 gällande i Storbritannien.

Vad är BIM?
BIM är en process som möjliggör effektivt utbyte av data och illustrationer. Det betyder att alla som deltar i ett projekt elektroniskt kan dela filer, ritningar och data utan att separata filer måste skickas för granskning och godkännande. BIM sparar tid, ökar projektnoggrannheten och minskar risken för att felaktigheter upptäcks under byggnadsfasen.

Vad betyder BIM för dig?
Som tillverkare eller distributör kan du redan ha fått krav från kunder att tillhandahålla BIM-modeller eller BIM-data.

Databladet, mallen eller “Product Data Template (PDT-dokumentet) är ett arbetsblad som helt enkelt innehåller samma tekniska information som normalt finns på olika typer av produktblad. Det är all grundläggande information om produkten, några exempel är storlek, kapacitet, el- och vattenanslutningar, vikt och vilka tekniska godkännanden som produkten har. Mallen gör det möjligt att samla information om alla produkter i en fastighet eller ett projekt finns på samma ställe, till och med i samma cell, på PDT-dokumentet. Det gör det möjligt att enkelt sammanställa information om fastigheten eller projektet. PDT-dokumentet kan användas för att exempelvis sammanställa krav på el- och vattenanslutningar eller sammanställa 2D eller 3D bilder. Produktmodellen i PDT-dokumentet är inte en exakt CAD-modell utan snarare en bild eller fotografi av produkten som kan användas för att illustrera produkten.

BIM tillåter moln-baserad lagring och delning av all information så informationen är lättillgänglig för alla berörda parter.

Det möjliggör ett fullständigt och sömlöst samarbete mellan alla parter i ett byggprojekt vilket kommer att ge besparingar på upp till 20 % av den totala projektkostnaden. Ytterligare besparingar i form av ökad effektivitet tillkommer, i princip kan allt ifrån specifikation, installation, service och skrotning göras på ett effektivare sätt och på så sätt minska kostnaden.

EFCEMBIM är utvecklat att vara ett fritt resursbibliotek för tillverkare som är fritt att ladda ner och använda. Storköksindustrin ligger i framkant och visar på vikten av samarbete och engagemang mellan de Europeiska branschorganisationerna för storkökstillverkare. EFCEMBIM är helt gratis att använda för konsulter, designers och konstruktörer som arbetar med storkök.

Eurpoean Federation of Manufacturers of Catering Equipment (EFCEM) har fastställt parametrar för PDT-dokumentet med hjälp av Foodservice Consultants Society International (FCSI) och tillverkare av storköksutrustning. Att helt enkelt sammanställa ett PDT-dokument men hjälp av redan tillgänglig teknisk information är tillräckligt för att kunna generera affärer med hjälp av BIM.

Starta arbetet med BIM idag och se resultat i form av ökad försäljning!

Modellen
EFCEMBIM kommer att bli ett bibliotek med BIM-modeller oavsett om de är av Industry Foundation Class (IFC) eller ett skyddat filformat.

IFC är det enda modellformatet som fungerar med alla 163 BIM-kompatibla programvaror. Användning av det här formatet möjliggör en bred användning av varje produkt med endast en uppsättningskostnad per produkt.

Skyddade modellformat fungerar endast med en specifik programvara. Det innebär att tillverkare och distributörer måste ta fram och underhålla en specifik modell för varje programvara som används. Det är både dyrt och ineffektivt.

EFCEMBIM är ett icke-kommersiellt bibliotek av modeller och data för storköksbranschen. EFCEM tog initiativet för att med hjälp av enkla BIM-modeller förenkla specifikation och design av storkök. EFCEMBIM har finansierats av åtta ledande branschföreningar för storkökstillverkare i Europa med syftet att hjälpa tillverkare och distributörer med standardiserad specificering av produkter.

Vad händer nu?
Ta dig an utmaningen och specificera ditt företags alla produkter. BIM är redan idag en viktig del i projektarbetet och kommer att utvecklas till att bli lika vanligt som CAD är idag.

Kontakta gärna undertecknad för mer information.
Keith Warren

EFCEM Technical Committee Chairman
Keith.warren@cesa.org.uk
www.efcem.info