Utmaningar inom Restaurangbranschen i Sydostasien

Att vara kökskonsult är mer än att bara designa anläggningen och specificera rätt utrustning. Det innebär också att använda sin expertis för att hjälpa kunden att se vad som är genomförbart för att säkerställa effektiviteten och det praktiska arbetsflödet i köket. Att arbeta inom restaurangbranschen i Sydostasien har sina utmaningar. För det första finns det ett kulturellt och ekonomiskt mångfald som gör att ägare måste ha en stark affärsmodell för att nå sina mål, snarare än att tillfredsställa alla segment. För det andra är majoriteten av dessa länder fortfarande under utveckling som gör att  faktorer som driftkostnader och köpkraft kan vara utmaningar. För det tredje, är det invandring av utländsk arbetskraft fån byar till storstäder. Dessa arbetare har mindre erfarenhet och behöver utbildning. Sist men inte minst, vädret är varmt och fuktigt varför hållbarhet av råvaror kan vara en utmaning. På grund av detta spelar konsulten en avgörande roll i att hjälpa företagsägare att vara framgångsrika i sina affärer och erbjuda dem lösningar  med ovannämnda utmaningar i åtanke.

Att förstå den asiatiska marknaden
Att känna marknaden är kritiskt eftersom framgången av affärsverksamhet kretsar kring kulturellt beteende, restaurangkoncept och en stark affärsmodell som är hållbar och konkurrenskraftig.

Asiatiska kunder kan vara krävande och ha höga förväntningar när det kommer till att äta på restaurang eftersom det betraktas mer av en lyx än en norm. Det är vanligt att ha tjänstefolk på heltid eller hemmafruar och som sköter matlagningen, därav blir det en helgaktivitet för de flesta familjer eller individer att äta ute. Av den anledningen är mentaliteten att se till att få den bästa ”dealen” för pengarna. Det finns en förväntan på utmärkt service, bra tajming på servering och detta till ett skäligt pris.

Stark affärsmodell
Att ha en stark affärsidentitet är kritisk på den asiatiska marknaden. Vilket segment av kunder inriktar du dig på? Är det låg- eller höginkomsttagare? Vill du behålla matens äkta ursprung eller anpassa till lokala smaker som passar massmarknaden? – Dessa frågor måste finnas i åtanke eftersom det driver den valda affärsmodellen och konceptet. Som ägare till en Thai restaurang, är prioriteringen att leverera kvalitet och äkta ursprung – därför är min affärsmodell inte fokuserad på lokal Thai mat som möter den stora massans önskemål, utan att utbilda mina kunder genom att erbjuda äkta ursprung i deras matupplevelse. Vi anlitar professionella kockar från Thailand som har kunskap och erfarenhet av att verkligen leverera det thailändska köket. Baksidan är att anlita utländsk expertis är kostsamt och kostnaderna behöver hållas nere. Kökskonsultens roll blir då att ge råd och rekommendationer på maskiner, arbetsflöde och layout som säkerställer ett kostnadseffektivt sätt att hålla kostnader nere och samtidigt leverera kvalitet.

Anställa utländsk arbetskraft
I Sydostasien, speciellt i Malaysia och Singapore, har ägare en utmaning i att tillsätta personal, dels på grund av höga personalkostnader och dels på grund av migration av utbildad arbetskraft. Detta gör att det är lättare att rekrytera utländsk arbetskraft än lokalt utbildad personal inom denna bransch. För att lösa detta, så föreslår konsulten antingen en större maskinpark för att dra ner på personalkostnaderna eller så arbetar de med att få ägarens personalavdelning  att säkerställa en hög motivationsnivå bland anställda och därmed minimera personalomsättningen. Genom att delge företagets vision, belöna och uppmärksamma personalens arbetsinsatser och erbjuda utbildning kan detta förverkligas. Eftersom många utländska arbetare har lämnat sina familjer i sitt hemland, är hemlängtan ett vanligt problem,  därför är det viktigt att skapa goda relationer som kan ge dem stöd. Allt detta tillsammans säkerställer en högre personalnöjdhet och därmed att personal stannar kvar i företaget. Det i sin tur resulterar i förlängningen i bättre kvalitet  på både mat och service.

Lagerhantering och klimat
En stor utmaning i att generera vinst ligger i matvarulager – det gäller att ha rätt mängd mat då det lätt förstörs i det fuktiga och varma klimatet i Sydostasien. Med stigande kostnader för råvaror är lagerhantering en avgörande faktor i restaurangens drift eftersom det förhindrar onödigt svinn och säkerställer en lönsam vinstmarginal.

Sammanfattningsvis
Framgången i restaurangbranschen ligger i konsultens expertis och ägarens förmåga att ta hänsyn till ovan nämnda faktorer. Företagen måste drivas med en stark affärsmodell som kan anpassas och vara förankrad i sin kultur. Att förstå marknaden i sin helhet, från noggrant hänsynstagande till den kulturella mentaliteten, hela vägen till klimatanpassning,  leder till framgång. Till syvende och sist så är det människorna i företaget som är kärnan. Om en bra och hälsosam arbetsmiljö skapas kommer det att attrahera duktiga medarbetare och generera en bra atmosfär vilket i sin tur slutligen höjer kvaliteten och kvantiteten i framtida affärer.

Brandon Kua, FCSI
Grundare och Verkställande Partner Citrus Consult Malaysia och Innovative Project Solutions Pte Ltd Singapore