Grönsaksskärare under ständig utveckling

Grönsaksskärare används i så många olika typer kök och sammanhang, allt från jord-stampat golv till senaste klinkers, från det minsta cafét till produktion. Varje miljö har sina krav och i vissa fall kräver det utveckling av maskinen. Vi kompletterar nu våra olika varianter av Grönsaksskärare med RG-400i anpassat för att användas till sjöss. Läs mer om modellen som står stadigt även när det blåser – RG-400i Marin.

Malin Annebäck
Marknadsdirektör