Tryckluftsdriven matare

Kan bereda alla typer av produkter, små som stora. Med den tryckluftsdrivna mataren pressas varan ner automatiskt med bara ett knapptryck. Arbetsbelastningen och tidsåtgången mini­meras och mataren är därför särskilt fördelaktig vid beredning av större kvantiteter samt när stora och hårda produkter
ska skäras. Precis som med den manuella mataren slutar skärverktyget att rotera när mataren svängs åt sidan och startar automatiskt igen när mataren svängs tillbaka. Den Tryckluftsdrivna mataren har tre hastigheter som kan varieras beroende på vad som ska beredas.