Trattmatare

Möjliggör kontinuerlig, hinkvis påfyllning för beredning av främst runda produkter. Kapaciteten blir mycket hög eftersom maskinen går konstant och är därmed oerhört tidseffektiv. RG-400i med Trattmatare kan med fördel placeras i ett kontinuerligt produktionsflöde.