Videoinspiration

Välj en maskinkategori i listan till vänster och låt dig inspireras av de möjligheter som ges när du använder en HÄLLDEs maskin.

Det finns olika modeller som används för beredning i den valda kategorin. Tänk på att alla maskiner som ingår i varje specifik kategori kan alla göra samma typ av beredning, men skiljer sig i fråga om kapacitet och vissa funktioner.