Konsistensanpassad mat

Medellivslängden och medelåldern ökar. Allt fler människor behöver bistånd i form av konsistensanpassad mat. Maten och måltiden är viktig – inte bara för att tillgodose behov av näring och energi men även för upplevd livskvalitet.

Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är därför viktigt att de måltider som serveras inom äldreomsorgen håller hög kvalitet och är anpassade efter de äldres egna behov, vanor och önskemål. Många inom äldreomsorgen behöver anpassad konsistens på maten på grund av svårigheter att tugga och svälja.

Blogg Konsistensanpassad mat SE

HÄLLDE har tagit fram råd och tips om hur HÄLLDEs maskiner och utrustningar kan användas för att tillaga konsistensanpassad mat inom äldrevården. Syftet är att lyfta fram viktiga aspekter kring konsistensanpassad mat för äldre – riktade till personalgrupper inom äldreomsorgen. Råden baseras främst på Livsmedelsverkets rekommendationer.

Vill du veta mer om hur vi tänkt, läs vår broschyr ”Beredning av konsistensanpassad mat”.